Stockholm Digital Care 2015-2020 

Stockholm Digital Care har under sin projekttid från 2015 till 2020 haft som mål att skapa tillväxt för små och medelstora företag i Stockholmsregionen som arbetar med välfärdsteknik. Nu är projektet stängt och projektets partners tar viktiga lärdomar med sig in i framtiden.

Här nedanför kan du

 • se en film som på fem minuter sammanfattar projektet
 • läsa rapporter som tagits fram av projektets följeforskare från Ramböll i olika faser av projektet och dess slutrapport. Dessutom finns en intern rapport som redovisar arbetet med offentliga förvaltningars förväntningar på välfärdsteknik.
 • läsa om testmiljöernas övergripande arbete och enskilda testrapporte

Denna hemsida uppdateras inte längre och om du är nyfiken på projektet är du välkommen att kontakta de personer som ingick i projektgruppen 2020.

Rapporter från Ramböll

Rapporter från testmiljöerna

Länkar till våra hemsidor

Vi i projektet hoppas träffa dig i ett nytt sammanhang i framtiden.
 • Pia Bastholm Rahmner, Huddinge kommun
 • Kerstin Seipel, Nacka kommun
 • Carin Nyh, Stockholm stad, Skärholmen
 • Mårten Lindskog, Stockholm stad, Äldreförvaltningen
 • Mitra Nordén, Region Stockholm
 • Katarina Völgy, StorSTHLM
 • Klas Nilsson, StorSTHLM
 • Ann-Sofie Mårtensson, RISE
 • Malin Edlund Fransson, RISE
 • Kerstin Tägt, Stockholm stad, Äldreförvaltningen