Om verktygslådan

Inom projektet kommer vi ta fram en verktygslåda där vi kartlägger och sammanställer relevant kunskap både för små och medelstora företag och beställare (kommuner och landsting). Detta för att göra det lättare att navigera i vad som är viktigt att tänka på vid utveckling respektive upphandling av välfärdsteknik för äldre. Vi ska även erbjuda vägledning och kompetensstöd vid kravställning samt produkt- och tjänsteutveckling. Det kan handla om relevanta standarder, de facto standarder, intressanta pågående arbeten och att upplysa om vikten av att skapa förståelse för etisk värdegrund inom välfärdsteknik för äldre.

Det är viktigt att följa utvecklingen och förstå hur framtidens vård och omsorg ska se ut för att kunna ta fram innovativa produkter och tjänster som ska stödja sektorn och för att kunna göra kloka upphandlingar. Utvecklare behöver veta hur deras produkter ska skapa mervärde för våra äldre brukare, patienter och dess närstående samt ha en förståelse för etisk värdegrund för äldre. Kommuner och landsting behöver å sin sida förstå hur utveckling av produkter och tjänster inom välfärdsteknologi går till för att kunna göra kloka upphandlingar.

Utöver detta genomför vi ständig omvärldsbevakning och samverkar med flera intressenter inom området. Detta ger att vi snabbt kan förmedla olika frågeställningar som små och medelstora företag har till respektive myndighet, organisation eller en annan aktör som arbetar med liknande frågor.

På sikt ska vi ta fram ett antal instrument i verktygslådan som ska underlätta kravställnings- och upphandlingsarbetet både för utvecklare och upphandlare av välfärdsteknik.

Vad är interoperabilitet?

Det ställs krav idag att uppnå interoperabilitet och dessa krav blir mer och mer komplexa. Vad menar vi med interoperabilitet?

Interoperabilitet som är interoperability på engelska är ett begrepp som står för samverkansförmåga. EU:s definition, till exempel, säger att interoperabilitet är förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs.

Man brukar prata om ett behov att kunna uppnå interoperabilitet på flera nivåer som omfattar juridik, organisatoriska aspekter, semantik och teknik. För att kunna utveckla innovativa produkter och tjänster behöver dessa uppfylla krav som täcker inte bara teknik utan även semantik, juridik och säkerhet.

Dessutom ska dessa lösningar stödja verksamhetens processer och helst vara pådrivande för verksamhetsutveckling och effektivisering samt ”passa in” i en befintlig teknisk infrastruktur hos respektive beställare. Det resulterar i en komplex kravbild som omfattar flera olika perspektiv.

Verktygslådan innehåller information inom följande områden:

  • Etik och integritet
  • Juridik
  • Organisation
  • Semantik
  • Teknik
  • Säkerhet
  • Upphandling