Utvecklingsarenan – här möts utbud och efterfrågan

Utvecklingsarenan är en del inom Stockholm Digital Care där vi som nätverksagenter hjälper företag och offentlig verksamhet att hitta och förstå varandra. Vi har personlig kontakt med både köpare och säljare och ser till att de två världarna, små och medelstora företag (säljarna) och det offentliga (köparna) får förståelse för varandras förutsättningar och talar samma språk för att kunna göra goda affärer. Utvecklingsarenan slussar företag vidare till Testmiljön när produkten eller tjänsten bedöms vara redo för test.

Små och medelstora företag

Vi träffar företag för att förstå deras behov och för att inventera utbudet av produkter och tjänster inom välfärdsteknologi. Vi är ett bollplank för funderingar kring utveckling av deras produkter och tjänster och agerar som en testkund som kan svara på vad som är gångbart på marknaden – och varför. Vi hjälper företagen förstå utmaningar och begränsningar som finns inom offentlig verksamhet och hur det påverkar produkten eller tjänsten och möjlighet att sälja den. Vi ger stöd och hjälp till självhjälp för att produkten eller tjänsten ska vara så bra anpassad som möjligt till verksamheternas och de äldres behov för att företagen på ett bra sätt ska kunna delta i upphandlingar. Vi hjälper även till med vart man kan vända sig med specifika frågor som vi inte kan svara på.

Om du vill komma i kontakt med oss så börjar du med att fylla i några frågor på länken här så hör vi av oss.

Offentlig sektor

Vi träffar offentliga verksamheter för att se vilka behov som finns, sprida kunskap om och visa goda exempel på välfärdsteknik för att öka viljan att satsa på ny teknik och nya arbetssätt. Genom att öka intresset och förståelsen för välfärdsteknik hos tjänstemän, politiker, anhöriga och äldre skapar vi ett sug från marknaden. För att öka beställarkompetensen förmedlar vi  information om upphandlingsformer som t ex funktionsupphandling och innovationsupphandling. Vi är ett bollplank för offentlig verksamhet som funderar på inköp av välfärdsteknik. Vi för vidare synpunkter från företagen vi träffar och skapar förståelse för hur affärslogiken ser ut för ett litet eller medelstort företag. Vi stimulerar även gränsöverskridande interaktioner mellan olika aktörer och förmedlar var man kan söka pengar för utvecklingsprojekt.

Vi kommer gärna ut till kommuner och pensionärsföreningar och pratar om vad välfärdsteknik är, nyttan med den och hur man kan komma igång med välfärdsteknik på hemmaplan.

Genom detta arbete accelererar vi utvecklingen för de små och medelstora företag som redan är verksamma inom området digitalisering av vård, omsorg och hälsa och ger det offentliga möjlighet att köpa in produkter och tjänster som passar deras behov. Sammantaget bidrar Utvecklingsarenan på ett konkret sätt till att en mångfald av enkel och användbar välfärdsteknik sprids och därmed skapar ökad tillväxt inom sektorn.

Utvecklingsarenan anordnar även nätverksträffar, seminarier och workshoppar. Vi är aktiva på mässor, ställer upp som talare på konferenser och deltar även i andra relevanta sammanhang.

Vad gör vi inte?

Utvecklingsarenan rekommenderar inte specifika välfärdsteknikprodukter utan vi visar upp exempel på det utbud som finns. Vi förmedlar inte heller personkontakter inom offentliga organisationer till företagen.  Utvecklingsarenan ger inte ekonomiska bidrag i någon form men vi kan peka på finansieringsmöjligheter där både offentlig sektor och företag kan söka pengar, bland annat för gemensamma projekt.

Kontakta oss gärna

Mårten Lindskog
E-post: marten.lindskog(at)stockholm.se
TEL: +46 (0)761-236 226
Jobbar med utvecklingsarenan mot kommuner.

Malin Edlund Fransson
E-post: malin.e.fransson(at)sics.se
TEL: +46 (0)738-003 955
Jobbar med utvecklingsarenan mot företag.