Testpanel med seniorer 28 maj 2019

För tredje året i rad arrangerar vi en seniorpanel där nyfikna seniorer med olika bakgrund får ge synpunkter och samtala kring olika digitala lösningar som är under utveckling.

Att låta slutanvändare vara delaktiga i utvecklingen är viktigt. I Stockholm Digital Care har vi många gånger sett nyttan av att låta tekniklösningar möta seniorer i en öppen dialog.

Skulle du/ni ha nytta av att låta din idé eller produkt möta en nyfiken och öppen grupp seniorer för att ge underlag till utvecklingen av er lösning?

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse? Hör av dig till Malin.edlund.fransson@ri.se