TESTMILJÖ I HUDDINGE KOMMUN OCH NACKA KOMMUN

Vad kan vi erbjuda?
Inom ramen för Stockholm Digital Care erbjuder Huddinge kommun och Nacka kommun en Testmiljö för välfärdsteknik för äldre. Syftet är att företagen ska få testa sina produkter för att anpassa dem ytterligare till verksamheternas och de äldres behov. Testmiljön erbjuder tillgång till testpersoner, exempelvis seniorer med eller utan insats från kommunen, personal från verksamheten eller anhöriga. Även produkter eller tjänster som riktar sig mot särskilt boende kan testas. Det finns också viss teknisk utrustning såsom 4G-routers som kan lånas ut under test för att t ex möjliggöra uppkoppling i hemmet.

Utöver detta erbjuder Testmiljön företag att få sina produkter eller tjänster utvärderade av en testpanel där man har dialog med seniorer eller andra tilltänkta användare av produkten, myndighet och utförare. En testpanel kan också vara ett steg i processen till ett test hos brukare/i verksamheten  exempelvis för att förfina testet och dess syfte. Målet med testerna är att du som företag ska få återkoppling på produkten så att du kan utveckla den och göra den ännu mer säljbar.

Nacka kommun kommer också att ta fram en visningslägenhet där brukare, anhöriga eller utförare kan se, känna och klämma på befintliga och nya digitala produkter och tjänster. Den delen av testmiljön är fortfarande under utveckling.

Hur går det till?
Företag som vill komma till testmiljön ska ha ett tydligt syfte med sitt test. Kontakt med testmiljön sker via Utvecklingsarenan. Där får du presentera din produkt och ha en inledande diskussion om vad testet ska leda till. Här kontaktar du Utvecklingsarenan Om din produkt passar med projektets inriktning får du sedan träffa resten av projektgruppen. Vi behöver förstå din produkt och det tänkta testupplägget för att kunna bedöma om vi kan genomföra testet eller ej. Var beredd på många frågor! Vi diskuterar gärna testupplägg och kommer med förbättringsförslag men då syftet är produktutveckling måste du som produktägare ha en egen tanke om vad testet ska leda till.

Efter mötet med projektgruppen behöver testmiljön undersöka förutsättningarna för ett test t.ex. att vi har testpiloter av rätt sort, att verksamheten har bemanning för att genomföra test etc. Om vi kan genomföra testet går vi vidare och  skriver vi en projektplan och ett avtal med ditt företag. Läs mer om detta under ”Vad krävs av dig för att genomföra ett test?”.

Vad krävs av dig för att genomföra ett test?
Här listar vi några av förutsättningarna för att kunna genomföra ett test:
• Du ska vara rätt typ av företag – läs mer här
• Du ska ha skrivit på blanketten om att vi får registrera ditt organisationsnummer i vår rapportering till Tillväxtverket. Den finns här
• Du behöver ha en tanke med vad du vill testa och varför
• Du måste uppfylla kraven för att kunna ta emot statsstöd på 75 000 eller 25 000 kr, beroende på vilken del av Testmiljön du nyttjar. Läs mer här
• Du måste ha skrivit på avtalet med Testmiljön. Här hittar du det.
• Det behövs tillgång till fungerande testutrustning i överenskommet antal
• Det måste finnas en utpekad kontaktperson från företaget som är tillgänglig för frågor och stöd under testets genomförande, lämpligen inte VD.

Vad gör vi inte?
Testmiljön genomför inte tester i syfte att marknadsföra produkten eller utvärdera hur användningen påverkar organisationen. Testmiljön certifierar inte och rekommenderar inte heller produkter utan förmedlar endast åsikter från testpersonerna. Du kan därför inte använda Stockholm Digital Care som referens i en upphandling. Testgenomförandet måste alltid diskuteras med de berörda testpersonerna och personalen så att det inte hindrar genomförandet av beslutade insatser. Ett test ersätter aldrig en ordinarie insats utan sker alltid parallellt med verksamheten.

Rapporter från testmiljön

Rapport Wacanos utbildningspodd

Rapport Safebase sängsensorer

Rapport Aifloo trygghetsarmband