Under utbildningen fick man veta mer om semantiska standarder och hur man ska tänka vid kravställnings- och utvecklingsarbete. Utbildningen gav fördjupad kunskap om standarder, hur de förhåller sig till varandra och hur de ska användas vid implementering.

Här finns bilderna från utbildningen och vid frågor kontakta Jessica Rosenälv, jessica.rosenalv@sll.se, 08-123 186 63