Under en eftermiddag på Tellus Fritidscentrum på Lignagatan 8 samlades 50 seniorer och för att diskutera och ge feedback på lösningar från 7 olika leverantörer av välfärdsteknik och e-hälsa. Både företag och seniorer var mycket nöjda med den kunskapsöverföring som skedde i bägge riktningar. Resultatet kommer nu att sammanställas och ligga till grund för kommande produktutveckling.

Här kan du läsa om träffen på SeniorNet Swedens sida.