SDC medverkade i seminarier på MVTe-mässan i
januari, där man berättade om hur SDC
låter entreprenörer inspirera verksamheterna  
till nytänkande och hur digitalisering kan skapa
en meningsfull tillvaro för seniorer. 

 

SDC tittade på mässan tillsammans med KPR, bland annat på robotar och VR.