Projektpartners

Det är vi som tillsammans driver Stockholm Digital Care. Den breda representationen från kommuner, landsting och forskningsinstitut är en stor styrka. Här några ord från medlemmarna i styrgruppen om varför man är med i projektet.