Den 8 mars träffades vi återigen på H2 för att denna gång sätta fokus på anhörigvårdares behov. Vi lyfte behovet av att skapa samverkan och kommunikation mellan anhöriga, individen och hemtjänst eller boende och fick inblick i hur det fungerar idag och vilka behov och utmaningar som vi ser i framtiden.

Under lunchen berättade Charlotta Olofsson, Anhörigföreningen Demenscentrum, hur man från intresseorganisationen arbetat med frågan under lång tid.

Även Gustaf Cavalli, En bra plats, har lång erfarenhet från att försöka få kommuner att prioritera anhörigfrågan. Gustaf delade med sig av sina erfarenheter och sitt synsätt att vi måste arbeta med anhörigstöd i ett tidigare skede än man gör idag.

En målande inblick i vardagen och vilka utmaningarna och möjligheterna som finns i samverkan mellan hemtjänst och anhörig gav Ulf Bjerregaard, hemtjänsten Södermalms stadsdel. Han gav oss en inblick i vilka behov och utmaningar som finns kring anhöriga och hur verksamheten och anhöriga skulle vilja att det fungerar och hur tekniken kunna hjälpa oss.

En samlad bild fanns i rummet om att det är en utmaning att nå fram till anhörigvårdare och det behövs mer stöd till de som faktiskt behöver det mest. Det behövs mer fokus och förståelse för frågan från utförarorganisationen och framförallt från kommunerna själva. Kommunernas ansvar och vad man har för mål med sitt anhörigstöd kan upplevas luddigt. Det är en utmaning att få kommunikation och samspelet mellan olika huvudmän att fungera.

Vi avslutade med en frågestund med intressanta frågor från deltagare med olika perspektiv innan diskussionerna fortsatte intensivt under efterföljande timme. Allt som allt, ett mycket välbesökt, intressant och engagerat lunchmöte.

Tack till alla som bidrog till en givande dialog!