Välfärdsteknik goes global!

 

Den 17 september kom ett 30-tal personer till Stockholm Digital Cares nätverkslunch om internationalisering där vi fick veta mer om vad man behöver tänka på om man vill ta sitt företag utomlands och goda råd från de som är mitt inne i resan.

Vi fick lyssna på Catharina Borgenstierna från Camanio Care

som idag finns i flera länder där de mestadels jobbar med distributörer. Hon gav rådet att börja jobba med hemmamarknaden, Sverige har ett väldigt gott rykte i världen. Deras sätt att jobba är främst genom goda referenser till produkten och nyttjandet. En trovärdig kund som säger ”det här är det bästa jag varit med om” slår de flesta argument och försäljningsmaterial. Allt handlar om relationer och att visa på känslan och nyttan.

 

Caroline Mellstig Theimer på Zenicor Medical Systems hade samma råd om att börja på hemmamarknaden och att tänka på validering, konkurrens, nätverk, strategier (som bör vara olika i olika länder), resurser och kompetens.

Det gäller att använda de aktörer som redan är aktiva både i Sverige och i det landet man vill in i.

 

Anna Riby som är projektledare på Swecare berättade att de paketerar den svenska hälso- och sjukvården och skapar kontakter utomlands. Man tar emot och skickar ut delegationer, anordnar seminarier och nätverksträffar mm.

 

 

På RISE (Research Institute of Sweden) arbetar man med tillämpad forskning. De forskningsresultat som kommer fram ska komma till nytta på den privata och offentliga marknaden. Adam Edström som jobbar med SME inom RISE berättade att hos RISE finns det en hel del hjälp att få i sin ambition att föra ut sin produkt/tjänst på den internationella marknaden. Här finns bl a en datingsite där man kan få kontakt med relevanta aktörer. RISE kan hjälpa till med ett första möte sedan tar företaget det vidare själv. Man erbjuder även ett rent innovationsstöd och genomför företagsresor främst inom Europa. I projektet Stockholm Global arbetar man för att ha en struktur på vilka som bör prata med vilka och att företagen ska få snabb och rätt hjälp i sin internationalisering.

 

I utvärderingen kunde vi glädjande se att i stort sett alla ansåg att det var ett relevant ämne för dem och att man hade skapat kontakt med intressanta personer.

Här kan ni ta del av alla presentationer:

Camanio Care International

EEN

Healthub

Swecare