På Stockholm Digital Cares nätverkslunch den 12 april på H2 delades erfarenheter och tankar kring hur vi kan samspela och vad man kan göra för att lyckas nå ut och implementera digitala hjälpmedel. Tre perspektiv presenterades och vi hade en intressant diskussion efteråt. Rita Ehrenfors, Projektledare Välfärdsteknik, MFD, inledde lunchen med att berätta om myndighetens arbete idag och de fokusområden de ser framöver.

Mona Arlehed från Everon delade sina erfarenheter från ett företags resa från startup till etablerat företag och vad man kan tänka på för att lyckas.

Jonas Ek från Nacka kommun berättade om deras resa med den funktionsupphandling och implementeringsfas de är i. Det är viktigt att samverka tidigt i upphandlingsfasen och tänka på att ha en helhetslösning, inte bara en produkt, är en av de punkter som de tycker har varit viktiga.