MVTe 23 januari
Stockholm Digital Care genomförde en workshop tillsammans med testmiljöer, som likt Stockholm Digital Care har testmiljöer med inriktning inom vård och omsorg: Ängen Innovation, Mistel, Verklighetslabbet Stureby och Skaraborgs hälsoteknikcentrum.
Workshopen lockade många intresserade från olika företag och kommuner, som med stor energi deltog i gruppdiskussionerna i en fullsatt lokal. Workshopen lade fokus på gemensamma frågor såsom samtycke, behov av samverkan, Värdeskapandeprocessen och hur vi kan få fler företag att vilja testa produkter.
Eftermiddagens arbete gav mersmak och vi hoppas på fler framtida dialoger. Ett stort tack till alla medverkande och speciellt till de samverkande testmiljöerna. Är du intresserad av workshopens dialoger hör av dig så kan vi skicka dig workshopsanteckningarna!

 

Seminarium MVTe
Stockholm Digital Cares testmiljö i Huddinge genomförde ett seminarium och berättade om – ”testmiljöns möte med verkligheten”. Projektet, verksamheten och representanter från testföretaget berättade om sina erfarenheter som de gjort vid test. Verksamheten lyfte de värden de ser med att vara med och genomföra test och testföretaget berättade om vilka nyttor de som företag ser skapas när de testade sin produkt. Har du en produkt som du skulle vilja testa? Fyll intresseanmälan här på hemsidan så berättar vi mer!

 

MVTe 24 januari
SeniorNet tog tempen på mässans utställare!
SeniorNet tog, tillsammans med Stockholm Digital Care, tempen på mässutställarna genom att på plats ställa frågor hur man lyfter in seniorernas behov i sin produktutveckling. Intressanta dialoger gav bland annat tankar om att det finns en outnyttjat värde i att nå ut till seniorer tidigt i sin produktutveckling, men många har svårt att nå målgruppen. Ett stort tack till SeniorNets representanter som genom att vara entusiastiska undersökande reportrar skapade nya tankar kring detta hos mässdeltagarna!

Se filmen om SeniorNet på MVTe-mässan: