Den 11 maj träffades ett fyrtiotal företagare på H2 Health Hub för att lyssna på företrädare för Vinnova, MedTech4Health och Sciety som berättade om vilka möjligheter det finns till finansiering via olika projekt eller via professionella investerare och privatsparare.