Under nätverkslunschen på temat belystes och diskuterades olika vardagsdilemman som kan uppstå i samband med användning av välfärdsteknik och e-hälsa.  Jacob Dexe som är integritetsforskare på RISE SICS med fokus på public policy & IKT inledde och följdes sedan av Erik Blennberger som är teologie doktor och professor i etik på Institutet för organisations- och arbetslivsetik på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Här finns Jacobs och Eriks bilder att ladda ned.

Vi tackar även Cecilia Werge och Tina Renman Larsson som är utvecklingsledare inom äldreomsorgen i Huddinge kommun och Cecilia Brauer enhetschef inom LSS i Botkyrka Kommun för intressanta frågeställningar under den följande panelen.