Välkommen till projektet Stockholm Digital Cares hemsida! Här kan du hitta information om och få inspiration av projektet. Hemsidan kommer att utvecklas och uppdateras med nytt material så gör den till ditt bokmärke redan nu.

Allt fler i Sverige når hög ålder. Samtidigt förändras behovet av och förväntningarna på vård och omsorg. Då gäller det att hitta nya möjligheter för att kunna ge riktigt bra vård och omsorg för äldre även i framtiden. Detta är en utmaning men också en möjlighet.

Stockholm Digital Care är ett femårigt EU-projekt som har som mål att skapa tillväxt för små och medelstora företag i Stockholmsregionen som arbetar med välfärdsteknik. Med ett större utbud av välfärdsteknik specifikt utformad för äldre ska projektet samtidigt bidra till ett självständigt liv och välbefinnande för äldre som bor kvar hemma.

Utvecklingen av välfärdsteknik ska ske i nära samverkan mellan den äldre, offentlig verksamhet och företag, där Stockholm Digital Care ska vara den sammanlänkande parten. Företagare och offentlig sektor ska komma närmare varandra och prata samma språk för att få till en bra affär för båda sidor.

Visionen är att Stockholmsregionen ska vara världsledande när det gäller utveckling och användning av nya digitala produkter och tjänster. För att kunna uppnå det har flera organisationer gått samman för att genom Stockholm Digital Care skapa en gemensam, öppen utvecklingsarena för samverkan mellan små och medelstora företag, forskning, kommuner och landstinget.

Samverkansparter i projektet

  • Stockholms stad samt Huddinge och Nacka kommun
  • Storsthlm
  • Stockholms läns landsting (SLL)
  • RISE

Stockholm Digital Care pågår till 2020 och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med Tillväxtverket som förvaltande myndighet. Mer information om detta finns på Tillväxtverkets hemsida.