Ett antal utvalda företag kommer att presentera nya produkter och lösningar som inriktar sig på digitala lösningar för ökad livskvalitet. Vi kommer sitta i små grupper och diskutera de olika lösningarna. Företagen kommer att vilja veta vad du tycker och vad som är viktigt för dig. Det blir också tillfälle att nätverka med andra seniorer. Välkommen till en spännande eftermiddag...
  På Stockholm Digital Cares nätverkslunch den 12 april på H2 delades erfarenheter och tankar kring hur vi kan samspela och vad man kan göra för att lyckas nå ut och implementera digitala hjälpmedel. Tre perspektiv presenterades och vi hade en intressant diskussion efteråt. Rita Ehrenfors, Projektledare Välfärdsteknik, MFD, inledde lunchen med att berätta om myndighetens arbete idag och de fokusområden...
Den 8 mars träffades vi återigen på H2 för att denna gång sätta fokus på anhörigvårdares behov. Vi lyfte behovet av att skapa samverkan och kommunikation mellan anhöriga, individen och hemtjänst eller boende och fick inblick i hur det fungerar idag och vilka behov och utmaningar som vi ser i framtiden. Under lunchen berättade Charlotta Olofsson, Anhörigföreningen Demenscentrum, hur man...

Healthcare in Canada

Nyfiken på Canada som en potentiell marknad för ditt företag? Canada och Sverige har många likheter när det gäller hälsovård. Här kommer en spännande inbjudan till den 20 februari. Canada Health Seminar_Invitation February 20th 2018

Vitalis 2018 Stockholm Digital Care kommer att delta vid årets Vitalis-mässa den 24-26 april. Läs om två innovationer vi testat inom Stockholm Digital Care och hur de utmanar både organisation och juridik. Vitalis 2018