Den 8 mars träffades vi återigen på H2 för att denna gång sätta fokus på anhörigvårdares behov. Vi lyfte behovet av att skapa samverkan och kommunikation mellan anhöriga, individen och hemtjänst eller boende och fick inblick i hur det fungerar idag och vilka behov och utmaningar som vi ser i framtiden. Under lunchen berättade Charlotta Olofsson, Anhörigföreningen Demenscentrum, hur man...

Healthcare in Canada

Nyfiken på Canada som en potentiell marknad för ditt företag? Canada och Sverige har många likheter när det gäller hälsovård. Här kommer en spännande inbjudan till den 20 februari. Canada Health Seminar_Invitation February 20th 2018

Vitalis 2018 Stockholm Digital Care kommer att delta vid årets Vitalis-mässa den 24-26 april. Läs om två innovationer vi testat inom Stockholm Digital Care och hur de utmanar både organisation och juridik. Vitalis 2018
Nacka kommun med Jonas Ek från Stockholm Digital Care är uppmärksammade med utmärkelsen "Handslaget" som årets bästa upphandling 2017. http://upphandlingsdagarna.se/handslaget/ Ta del av Kjells och Jonas presentation här: Funktionsupphandling Nacka  

MVTe-mässan 2018

MVTe 23 januari Stockholm Digital Care genomförde en workshop tillsammans med testmiljöer, som likt Stockholm Digital Care har testmiljöer med inriktning inom vård och omsorg: Ängen Innovation, Mistel, Verklighetslabbet Stureby och Skaraborgs hälsoteknikcentrum. Workshopen lockade många intresserade från olika företag och kommuner, som med stor energi deltog i gruppdiskussionerna i en fullsatt lokal. Workshopen lade fokus på gemensamma frågor såsom...