Under utbildningen fick man veta mer om semantiska standarder och hur man ska tänka vid kravställnings- och utvecklingsarbete. Utbildningen gav fördjupad kunskap om standarder, hur de förhåller sig till varandra och hur de ska användas vid implementering. Här finns bilderna från utbildningen och vid frågor kontakta Jessica Rosenälv, jessica.rosenalv@sll.se, 08-123 186 63  
Stockholm Digital Care finns på plats i Almedalen och deltar i ett antal evenemang för att diskutera välfärdsteknik, livskvalitet för äldre och upphandling. På tisdag förmiddag kl 8-12 finns vi som en del i RISE event ”E-hälsa och välfärdsteknik i praktiken – lösningar, nyttor och lärdomar”. Kom gärna och prata med oss! Urval av event i Almedalen där du kan...
Under en eftermiddag på Tellus Fritidscentrum på Lignagatan 8 samlades 50 seniorer och för att diskutera och ge feedback på lösningar från 7 olika leverantörer av välfärdsteknik och e-hälsa. Både företag och seniorer var mycket nöjda med den kunskapsöverföring som skedde i bägge riktningar. Resultatet kommer nu att sammanställas och ligga till grund för kommande produktutveckling. Här kan du läsa...
Den 11 maj träffades ett fyrtiotal företagare på H2 Health Hub för att lyssna på företrädare för Vinnova, MedTech4Health och Sciety som berättade om vilka möjligheter det finns till finansiering via olika projekt eller via professionella investerare och privatsparare.
Den 10 mars hade vi en nätverkslunch om offentliga upphandlingar då Therese Hellman, segmentsansvarig för vård och omsorg på Upphandlingsmyndigheten kom och berättade. Hennes presentation hittar du här. Vi tittade framåt på vad som gäller och vilka möjligheter som finns. Vad är ett innovationspartnerskap? Hur går ett dialogförfarande till? Hur kan små och medelstora företag spela in här? Vilket stöd...