Välkommen till en nätverkslunch med fokus på förväntade effekter och erfarenheter av välfärdsteknik. Här lyfter vi fram erfarenheter och upplevelser av välfärdsteknik hos individ och verksamhet samt presenterar ett verktyg för hur man kan räkna på effekter av digitalisering och välfärdsteknik i kommunen. Oavsett teknik måste införandet av välfärdsteknik vara genomtänkt och följas upp. Genom att ha verktyg och kunskap om vad...

SDC på MVTe-mässan

SDC medverkade i seminarier på MVTe-mässan i januari, där man berättade om hur SDC låter entreprenörer inspirera verksamheterna   till nytänkande och hur digitalisering kan skapaen meningsfull tillvaro för seniorer.    SDC tittade på mässan tillsammans med KPR, bland annat på robotar och VR.  
Kom och träffa oss på Kistamässan den 22 - 23 januari! SDC finns i RISE monter, samt deltar i följande programpunkter: 22/1 kl.11:10, M6, Mårten Lindskog, Meningsfull tillvaro med digitala hjälpmedel 22/1 kl.14:00, E8XL, Ann-Sofie Mårtensson, Tomelilla har satt full fart framåt på digitaliseringen 22/1 kl 15:15, M4, Mårten Lindskog, Spela till sig kunskap, går det? 23/1 kl 09:10, E8XL, Mårten Lindskog, Affärslogiken haltar,...

  Speeddating och julmingel med Stockholm Digital Care! Välbesökt speed-dating och julmingel på H2 För tredje året i rad presenterade behovsägare från både det privata och offentliga sina behov som julönskningar. Därefter följde intressanta fördjupande diskussioner i grupp om varje behov. Diskussioner och ideutbyten var många och fullföljdes i sedan i ett trivsamt mingel över lite glögg och årets första julskinkmacka. Vi...
Tema: Vad krävs för att företag ska kunna göra affärer med det offentliga? Den 12:e november kom drygt 50 personer och lyssnade på Stockholm Digital Cares nätverkslunch om vad det offentliga har för behov. Representanter från SKL, RISE och Stockholm Science City (SSCI) pratade om kommuner och landstings förutsättningar för att arbeta med ny teknik. Hos kommunerna finns en stor osäkerhet...