Vad krävs för att företag ska kunna göra affärer med det offentliga? Genom att vara insatt i vad som är aktuellt just nu inom det offentliga kan du öka dina förutsättningar att skapa en affär. Välkommen till en nätverkslunch med fokus på att öka förutsättningarna för införande av välfärdsteknik och digitala tjänster inom vården. Till anmälan
Välfärdsteknik goes global!   Den 17 september kom ett 30-tal personer till Stockholm Digital Cares nätverkslunch om internationalisering där vi fick veta mer om vad man behöver tänka på om man vill ta sitt företag utomlands och goda råd från de som är mitt inne i resan. Vi fick lyssna på Catharina Borgenstierna från Camanio Care som idag finns i flera länder...

Den 23 maj träffade fem utvalda företagare 25 engagerade seniorer, för att presentera sina digitala produkter inom hälsoteknik. Gästerna fick möjlighet att utvärdera produkterna genom att skriva ett testprotokoll som företagarna sedan kunde ta del av. Det blev ett mycket lyckat möte mellan entreprenörer och blivande användare, där både parter hade ett stort utbyte av varandras erfarenheter och idéer. Läs mer...
  På Stockholm Digital Cares nätverkslunch den 12 april på H2 delades erfarenheter och tankar kring hur vi kan samspela och vad man kan göra för att lyckas nå ut och implementera digitala hjälpmedel. Tre perspektiv presenterades och vi hade en intressant diskussion efteråt. Rita Ehrenfors, Projektledare Välfärdsteknik, MFD, inledde lunchen med att berätta om myndighetens arbete idag och de fokusområden...
Den 8 mars träffades vi återigen på H2 för att denna gång sätta fokus på anhörigvårdares behov. Vi lyfte behovet av att skapa samverkan och kommunikation mellan anhöriga, individen och hemtjänst eller boende och fick inblick i hur det fungerar idag och vilka behov och utmaningar som vi ser i framtiden. Under lunchen berättade Charlotta Olofsson, Anhörigföreningen Demenscentrum, hur man...