Nyskapande funktionsupphandling av välfärdsteknik i Nacka. Vi välkomnar små och mellanstora företag, liksom kommuner och andra offentliga upphandlare av välfärdsteknik, till en nätverkslunch där vi får ta del av erfarenheter från en nyskapande form av upphandling av Nacka kommun. Föranmälan behövs eftersom vi bjuder på enklare förtäring. Mer information och anmälan: Registrering nyskapande funktionsupphandling av välfärdsteknik i Nacka
Under nätverkslunschen på temat belystes och diskuterades olika vardagsdilemman som kan uppstå i samband med användning av välfärdsteknik och e-hälsa.  Jacob Dexe som är integritetsforskare på RISE SICS med fokus på public policy & IKT inledde och följdes sedan av Erik Blennberger som är teologie doktor och professor i etik på Institutet för organisations- och arbetslivsetik på Ersta Sköndal Bräcke högskola....
Under utbildningen fick man veta mer om semantiska standarder och hur man ska tänka vid kravställnings- och utvecklingsarbete. Utbildningen gav fördjupad kunskap om standarder, hur de förhåller sig till varandra och hur de ska användas vid implementering. Här finns bilderna från utbildningen och vid frågor kontakta Jessica Rosenälv, jessica.rosenalv@sll.se, 08-123 186 63  
Stockholm Digital Care finns på plats i Almedalen och deltar i ett antal evenemang för att diskutera välfärdsteknik, livskvalitet för äldre och upphandling. På tisdag förmiddag kl 8-12 finns vi som en del i RISE event ”E-hälsa och välfärdsteknik i praktiken – lösningar, nyttor och lärdomar”. Kom gärna och prata med oss! Urval av event i Almedalen där du kan...
Under en eftermiddag på Tellus Fritidscentrum på Lignagatan 8 samlades 50 seniorer och för att diskutera och ge feedback på lösningar från 7 olika leverantörer av välfärdsteknik och e-hälsa. Både företag och seniorer var mycket nöjda med den kunskapsöverföring som skedde i bägge riktningar. Resultatet kommer nu att sammanställas och ligga till grund för kommande produktutveckling. Här kan du läsa...