Kom och lyssna på andras erfarenheter och lärdomar om hur deras resa gått från startup till etablerat e-hälsobolag. Tid: 17/9 kl 15.30 - 17.00 Plats: Health Hub, Hälsingegatan 45, Stockholm Program EIT Health - EIT stödjer utveckling och innovation på många olika sätt. Zara Pons Vila arbetar med Business Creation and acceleration inom EIT och berättar om hur dom kan vara en möjliggörare...
Testpanel med seniorer 28 maj 2019 För tredje året i rad arrangerar vi en seniorpanel där nyfikna seniorer med olika bakgrund får ge synpunkter och samtala kring olika digitala lösningar som är under utveckling. Att låta slutanvändare vara delaktiga i utvecklingen är viktigt. I Stockholm Digital Care har vi många gånger sett nyttan av att låta tekniklösningar möta seniorer i en...
  Kom och titta - kom och lyssna! VR – Viritual Reality och AR – Augmented reality är immersiva tekniker som väcker nyfikenhet och vi ser idag kommuner som börjat pröva olika användningsområden inom omsorgen. Men vad är VR och AR och hur fungerar det egentligen? Till anmälan

Välkommen till en nätverkslunch med fokus på förväntade effekter och erfarenheter av välfärdsteknik. Här lyfter vi fram erfarenheter och upplevelser av välfärdsteknik hos individ och verksamhet samt presenterar ett verktyg för hur man kan räkna på effekter av digitalisering och välfärdsteknik i kommunen. Oavsett teknik måste införandet av välfärdsteknik vara genomtänkt och följas upp. Genom att ha verktyg och kunskap om vad...

SDC på MVTe-mässan

SDC medverkade i seminarier på MVTe-mässan i januari, där man berättade om hur SDC låter entreprenörer inspirera verksamheterna   till nytänkande och hur digitalisering kan skapaen meningsfull tillvaro för seniorer.    SDC tittade på mässan tillsammans med KPR, bland annat på robotar och VR.