Den 23-24 januari finns Stockholm Digital Care på MVTe-mässan i Kista. Programmet hittar ni här: MVTe Här är de programpunkter som Stockholm Digital Care har: I hall E8 2018-01-23 11:00 - 12:00 Företagens möte med verkligheten 2018-01-23 13:00 - 14:30 Workshop: Testmiljö - Hur gör vi det ännu bättre? I hall M1 2018-01-24 11:15 - 12:00 Samlade erfarenheter från kommuner  som har digitaliserat På mässcenen: 2018-01-24 13:30 -...

Julmingel 12 december

Speed-dating var temat på nätverksträffen den 12 december, då cirka 60 personer från olika företag och verksamheter träffades för att mingla tillsammans på H2. Digitala lösningar diskuterades och många fick tillfälle att knyta nya kontakter. De kommentarer om nätverksträffen, som yttrades var bland andra ”Tre kontakter med potentiella samarbetspartners och två potentiella leads” och ”Bra forum med direkt anslag kring...
Nätverkslunchen på temat Funktionsupphandling  följdes av både entreprenörer och personer från städers IT-organisationer och verksamheter. Jonas Ek och Sebastian beskrev hur de hade ett tydligt mål att upphandla en funktion, inte produkter, och att det krävde ett nytänkande i hela upphandlingsprocessen. I presentationen beskriver de nytänkande i den intern arbetsfördelning och nytänkande i att ha en aktiv dialog med marknaden. Dessutom...
Under nätverkslunschen på temat belystes och diskuterades olika vardagsdilemman som kan uppstå i samband med användning av välfärdsteknik och e-hälsa.  Jacob Dexe som är integritetsforskare på RISE SICS med fokus på public policy & IKT inledde och följdes sedan av Erik Blennberger som är teologie doktor och professor i etik på Institutet för organisations- och arbetslivsetik på Ersta Sköndal Bräcke högskola....
Under utbildningen fick man veta mer om semantiska standarder och hur man ska tänka vid kravställnings- och utvecklingsarbete. Utbildningen gav fördjupad kunskap om standarder, hur de förhåller sig till varandra och hur de ska användas vid implementering. Här finns bilderna från utbildningen och vid frågor kontakta Jessica Rosenälv, jessica.rosenalv@sll.se, 08-123 186 63