Välkommen till en nätverkslunch om internationalisering för små och medelstora företag (SMEs) inom välfärdsteknik och e-hälsa. Under lunchseminariet den 17 september får ni lyssna till tips och tricks från ett par företag som tagit steget ut på den internationella marknaden. Ni får också information från Swecare, som under 40 år främjat export inom life science och hälso- och äldrevård. Länk till...

Den 23 maj träffade fem utvalda företagare 25 engagerade seniorer, för att presentera sina digitala produkter inom hälsoteknik. Gästerna fick möjlighet att utvärdera produkterna genom att skriva ett testprotokoll som företagarna sedan kunde ta del av. Det blev ett mycket lyckat möte mellan entreprenörer och blivande användare, där både parter hade ett stort utbyte av varandras erfarenheter och idéer. Läs mer...
  På Stockholm Digital Cares nätverkslunch den 12 april på H2 delades erfarenheter och tankar kring hur vi kan samspela och vad man kan göra för att lyckas nå ut och implementera digitala hjälpmedel. Tre perspektiv presenterades och vi hade en intressant diskussion efteråt. Rita Ehrenfors, Projektledare Välfärdsteknik, MFD, inledde lunchen med att berätta om myndighetens arbete idag och de fokusområden...
Den 8 mars träffades vi återigen på H2 för att denna gång sätta fokus på anhörigvårdares behov. Vi lyfte behovet av att skapa samverkan och kommunikation mellan anhöriga, individen och hemtjänst eller boende och fick inblick i hur det fungerar idag och vilka behov och utmaningar som vi ser i framtiden. Under lunchen berättade Charlotta Olofsson, Anhörigföreningen Demenscentrum, hur man...

Healthcare in Canada

Nyfiken på Canada som en potentiell marknad för ditt företag? Canada och Sverige har många likheter när det gäller hälsovård. Här kommer en spännande inbjudan till den 20 februari. Canada Health Seminar_Invitation February 20th 2018