Testpanel med seniorer 28 maj 2019 För tredje året i rad arrangerar vi en seniorpanel där nyfikna seniorer med olika bakgrund får ge synpunkter och samtala kring olika digitala lösningar som är under utveckling. Att låta slutanvändare vara delaktiga i utvecklingen är viktigt. I Stockholm Digital Care har vi många gånger sett nyttan av att låta tekniklösningar möta seniorer i en...
  Kom och titta - kom och lyssna! VR – Viritual Reality och AR – Augmented reality är immersiva tekniker som väcker nyfikenhet och vi ser idag kommuner som börjat pröva olika användningsområden inom omsorgen. Men vad är VR och AR och hur fungerar det egentligen? Till anmälan

Välkommen till en nätverkslunch med fokus på förväntade effekter och erfarenheter av välfärdsteknik. Här lyfter vi fram erfarenheter och upplevelser av välfärdsteknik hos individ och verksamhet samt presenterar ett verktyg för hur man kan räkna på effekter av digitalisering och välfärdsteknik i kommunen. Oavsett teknik måste införandet av välfärdsteknik vara genomtänkt och följas upp. Genom att ha verktyg och kunskap om vad...

SDC på MVTe-mässan

SDC medverkade i seminarier på MVTe-mässan i januari, där man berättade om hur SDC låter entreprenörer inspirera verksamheterna   till nytänkande och hur digitalisering kan skapaen meningsfull tillvaro för seniorer.    SDC tittade på mässan tillsammans med KPR, bland annat på robotar och VR.  
Kom och träffa oss på Kistamässan den 22 - 23 januari! SDC finns i RISE monter, samt deltar i följande programpunkter: 22/1 kl.11:10, M6, Mårten Lindskog, Meningsfull tillvaro med digitala hjälpmedel 22/1 kl.14:00, E8XL, Ann-Sofie Mårtensson, Tomelilla har satt full fart framåt på digitaliseringen 22/1 kl 15:15, M4, Mårten Lindskog, Spela till sig kunskap, går det? 23/1 kl 09:10, E8XL, Mårten Lindskog, Affärslogiken haltar,...