Välkommen till en nätverkslunch med fokus på förväntade effekter och erfarenheter av välfärdsteknik.

Här lyfter vi fram erfarenheter och upplevelser av välfärdsteknik hos individ och verksamhet samt presenterar ett verktyg för hur man kan räkna på effekter av digitalisering och välfärdsteknik i kommunen.

Oavsett teknik måste införandet av välfärdsteknik vara genomtänkt och följas upp. Genom att ha verktyg och kunskap om vad organisation och individ kan förvänta sig kan vi öka förutsättningarna för en gynnsam implementering.

Till anmälan – registrering